+31648793989 tess@tessschuurman.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring tessschuurman.nl

Versie 25 mei 2018

Tessschuurman.nl is verplicht je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Tessschuurman.nl met je gegevens omgaat.

Contactgegevens
Tessschuurman.nl
Life & Personal Business Coach

Tess Schuurman – Visser
Rijnlaan 30
2105 XN HEEMSTEDE
06 48793989
tess@tessschuurman.nl

 

Tessschuurman.nl gaat vertrouwelijk om met je gegevens
Dat is fijn om te weten! Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, gebruik ik die gegevens alleen om je de nieuwsbrief te sturen en je zo op de hoogte te houden van nieuwe blogs of workshops.

Om welke gegevens gaat het?
Tessschuurman.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld via de website. Het gaat hierbij om: je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over je activiteiten op de website en indien van toepassing je bankrekeningnummer. Soms maak ik ook gebruik van foto’s van personen, bijvoorbeeld in mijn blogs. Dat doe ik alleen met toestemming van de mensen die op de foto staan.

Waarvoor gebruikt Tessschuurman.nl persoonsgegevens?
Ik gebruik je gegevens om contact met je te kunnen opnemen voor het uitvoeren van een opdracht, zoals het geven van een training of workshop. Ook verwerk ik persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen.

Maakt Tessschuurman.nl gebruik van geautomatiseerde verwerkingen?
Nee, Tessschuurman.nl maakt geen gebruik van besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Tessschuurman.nl je gegevens?
Tessschuurman.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd. Administratieve gegevens – bedoeld voor de belastingdienst – worden ten minste zeven jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Deelt Tessschuurman.nl je persoonsgegevens met derden?
Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met mijn opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maakt Tessschuurman.nl gebruik van cookies?
tessschuurman.nl gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers mijn website hebben bezocht. Ik kan niet zien wie de mensen zijn die mijn website bezoeken.

Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tessschuurman.nl. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Tessschuurman.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar tess@tessschuurman.nl . Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Tessschuurman.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.